Pozdravljeni, Prijava

Pravila in pogoji nagradnih iger na naši Facebook strani

Organizator
Organizator Facebook nagradnih iger je Učila International, založba, d.o.o., Tržič, Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook. Nagradna igra se opravlja z namenom reklamiranja in promocije.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetjih Učila International, založba, d.o.o., Tržič; Učila, založba, d.o.o., Tržič in Knjigarne Felix d.o.o.
Nagradna igra poteka od datuma objave in do datuma, ki je zapisan v objavi na Facebook strani.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani Knjigarna Felix. Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani Knjigarna Felix.
Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, je opisano v Pogojih poslovanja podjetja. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

Potek nagradne igre in žrebanje nagrajenca
Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Facebook strani Knjigarna Felix sporoči naslednje podatke – ime, priimek, naslov. Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook strani Knjigarna Felix posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku.

Organizator nagradne igre od udeležencev nikoli ne bo zahteval podatkov za plačilna sredstva. Vkolikor dobite kakršno koli sporočilo od profila s podobnim ali enakim imenom, kot ga nosi organizator nagradne igre, vas opozarjamo, da je to lažen profil, in vas prosimo, da takšnih podatkov ne posredujete nikomur!

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh,ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

Odgovornosti in pravice
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Knjigarne Felix. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

Objavljeno 10. 8. 2022

 

Pravila in pogoji nagradnih iger na naši Instagram strani

Organizator
Organizator Instagram nagradnih iger je Učila International, založba, d.o.o., Tržič, Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Instagram. Nagradna igra se opravlja z namenom reklamiranja in promocije.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetjih Učila International, založba, d.o.o., Tržič; Učila, založba, d.o.o., Tržič in Knjigarne Felix d.o.o.
Nagradna igra poteka od datuma objave in do datuma, ki je zapisan v objavi na Instagram strani.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Instagram profila objavita na Instagram strani Knjigarna Felix. Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Instagram strani Knjigarna Felix.
Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, je opisano v Pogojih poslovanja podjetja. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

Potek nagradne igre in žrebanje nagrajenca
Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Instagram strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Instagram strani Knjigarna Felix sporoči naslednje podatke – ime, priimek, naslov. Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Instagram strani Knjigarna Felix posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku.

Organizator nagradne igre od udeležencev nikoli ne bo zahteval podatkov za plačilna sredstva. Vkolikor dobite kakršno koli sporočilo od profila s podobnim ali enakim imenom, kot ga nosi organizator nagradne igre, vas opozarjamo, da je to lažen profil, in vas prosimo, da takšnih podatkov ne posredujete nikomur!

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh, ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Instagram profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

Odgovornosti in pravice
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Instagram strani Knjigarne Felix. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

Objavljeno 10. 8. 2022

 

Pravila in pogoji nagradnih iger na naši TikTok strani

Organizator
Organizator Instagram nagradnih iger je Učila International, založba, d.o.o., Tržič, Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem TikTok. Nagradna igra se opravlja z namenom reklamiranja in promocije.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetjih Učila International, založba, d.o.o., Tržič; Učila, založba, d.o.o., Tržič in Knjigarne Felix d.o.o.
Nagradna igra poteka od datuma objave in do datuma, ki je zapisan v objavi na TikTok profilu.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime TikTok profila objavita na TikTok strani Knjigarna Felix. Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na TikTok strani Knjigarna Felix.
Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, je opisano v Pogojih poslovanja podjetja. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

Potek nagradne igre in žrebanje nagrajenca
Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na TikTok strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik TikTok strani Knjigarna Felix sporoči naslednje podatke – ime, priimek, naslov. Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na TikTok strani Knjigarna Felix posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku.

Organizator nagradne igre od udeležencev nikoli ne bo zahteval podatkov za plačilna sredstva. Vkolikor dobite kakršno koli sporočilo od profila s podobnim ali enakim imenom, kot ga nosi organizator nagradne igre, vas opozarjamo, da je to lažen profil, in vas prosimo, da takšnih podatkov ne posredujete nikomur!

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh, ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Instagram profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

Odgovornosti in pravice
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila TikTok skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe TikTok skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na TikTok strani Knjigarne Felix. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

Objavljeno 10. 8. 2022


Košarica  

Ni izdelkov

Dostava 0,00 €
Skupaj 0,00 €

Na blagajno


E-novice

Želite prejemati novice po elektronski pošti ?